Poslovno ime: Privredno društvo ROCKSTARS DOO Beograd – Savski venac

Skraćeno poslovno ime: ROCKSTARS DOO Beograd

Adresa: Koče Popovića 4, RS-11000 Beograd, Srbija

Šifra delatnost: G 47.54 – Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Poreski identifikacioni broj (PIB): 111558376

Matični broj (MB): 21501875